Teamgym Micro

Årgang:
2014-2017
Køn:
Piger
Ratebetaling
Betales nu:
1.500,00 DKK
01-10-2024:
1.000,00 DKK
01-11-2024:
1.000,00 DKK
12/08/2024 - 30/06/2025 Albertslund Stadion, Hal 1 Tirsdag 15:45-17:15 Herstedvester skole, Idrætshal Lørdag 10:00-12:00 Instruktør: Cecilie Lund Luna Bates Rebekka Holm Theresa Nygård Hjælpeinstruktør: Anna Krause Schütz Karen Emile Kvist Normand Vigga Pagter Jørgensen
Beskrivelse

Kort om TeamGym 

TeamGym er en holdsport og samlet konkurrence, der består af tre forskellige discipliner. Hvert hold skal konkurrere i hhv. rytmeserie på gulv, spring i minitrampolin og spring på fiberbane. Alle konkurrencer foregår som hold af 6-12 gymnaster (14 i aspirant)

Forvetninger og værdigrundlag

Der trænes flere gange om ugen og forventningerne til en TeamGym gymnast og forældrene er uddybet i TeamGym kategorien på hjemmesiden og forventes at blive læst grundigt igennem
Det kan læses via linket her TeamGym værdigrundlag.

  

Bemærk: Der vil komme ekstra udgifter i forbindelse med konkurrencer, arrangementer og træningstøj i løbet af sæsonen.

 

Beløbet afhænger af, hvor mange penge vi kan indhente i sponsorater og sponsor aftaler. Kender du et firma, som kan være interesseret i at sponsorer et TeamGym hold eller vores forening, så hører vi gerne fra dig på formand@aifgymnastik.dk.Minimskrav kort beskrevet
Aspirant
Korrekt vejrmølle, ophop på minitrampolin, korrekt kolbøtte, hovedstand eller i gang med at lære det, balance på et ben, lyst til at lave rytme og blive dygtig. Lyst og mod til at blive dygtig til at springe

Region
Hovedstand, scale, chassé, godt i gang med at lære spagat. Kraftspring, korrekt araberspring, salto og overslag på minitrampolin. Samt lyst og mod på sværere rytme, hårdere konkurrence og videreudvikling af gymnastiske færdigheder.

 


 

Optagelse og prøvetræning

For at komme i betragtning til optagelse på Micro er det et krav at gymnasten har deltaget til prøvetræningen. Der vil blive givet svar på optagelse d.27 juni pr. mail. 
Tilmelding til begivenheden kan ske via linket her TeamGym Micro prøvetræning

 


 

Vi glæder os til en fantastisk sæson med massere udvikling og samvær!

De bedste hilsner, Trænerteamet Micro

 

Micros Retningslinjer

Orienter jer grundigt i retningslinjerne for at få et godt indblik i de rammer der er omkring Micro.

1. Fremmøde og afbud

På AIF’s TeamGym-hold er der mødepligt,

Det forventes at træninger o.l bliver højt prioriteret af både gymnast og forældre,

Ferier skal planlægges under hensyntagen til konkurrencesæsonen,

Planlagte afbud bedes af hensyn til træningsplanlægning ske senest to uger i forvejen,

Afbud skal ved sygdom ske senest 2 timer før træning,

Der skal altid meldes afbud til en holdansvarlig træner,

 

2. Før og efter træning

Gymnasten skal møde klar til træning - dvs. man skal have spist og drukket hjemmefra så energidepoterne er fyldt op,

Man skal være omklædt have opsat hår og være klar ved træningsstart – dvs. at toiletbesøg er klaret og drikkedunken er fyldt op med vand,

Man hjælper ligeligt til med redskaber før under og efter træning. Dette betyder især at man ikke begynder at springe på banerne førend alle redskaber er lagt ud.

 

3. Træningsmoral og engagement

Hvis gymnasten er forhindret i at deltage optimalt til træningen bedes forældre skrive dette til en ansvarlig træner senest 2 timer inden træningen,

Der deltages fuldt ud i opvarmningen,

Under opvarmning, grundtræning og styrketræning er der ro og indsatsen er fokuseret. Dette understøtter den gode udvikling,

Der skal altid være koncentration og fokus på egen udvikling

 

4. Respekt for Trænerteamet

Trænerne er vejledere og er der for at hjælpe gymnasten til at udvikle sig bedst muligt med de forudsætninger de har,

Hjælp og instruktioner gives konstruktivt så gymnasten kan udvikle sig i en positiv retning,

Gymnasten skal kunne modtage en besked - dvs. gymnasten skal kunne forstå at man skal lytte aktivt når træneren eller hjælpeinstruktører giver instrukser,

Trænernes anvisninger følges uanset hvilken træner der underviser,

Det er vigtigt at vi er fælles om den gode stemning og går til træningen med en positiv tilgang og ”ja-hatten” i hånden,

 

5. TeamGym er en holdsport

Gymnasten skal opfatte sig selv som en del af et hold,

Træningen bliver bedre hvis man går foran og viser de andre vejen,

Jo stærkere hver enkel holddeltager er desto stærkere er holdet,

- Ingen kæde er stærkere end sit svageste led,

Gymnasterne skal indbyrdes rose og støtte hinanden både ved succes og udfordringer,

Det forventes at man er en rar og omgængelig holdkammerat der respekterer alle andre gymnaster på holdet og i foreningen,

 

6. Medansvar for egen læring og udvikling

Gymnasten skal være motiveret til at blive bedre med alt hvad det indebærer,

Gymnastisk udvikling forudsætter en god portion mod. Selvom et nyt spring kan virke uoverskueligt og lidt utrygt så har trænerteamet gymnasten hele vejen,

Trænerne beder ingen om at lave noget de ikke har forudsætningerne for,

Man gør sit bedste og andet kan ikke forventes,

 

7. Særligt vedrørende opvisninger og konkurrencer

Afbud til konkurrencer og opvisninger som ikke skyldes sygdom eller andet pludseligt opstået skal meddeles trænerne i løbet af efteråret,

Konkurrence info og holdopstilling vil blive meldt ud når trænerne har besluttet sig for den endelige sammensætning ca. 3 uger forinden hver konkurrence hvor det offentlige program også er klar,

Alle gymnaster opfordres til at tage med til holdkonkurrencerne også reserverne, TeamGym er en holdsport og ALLE er en del af holdet om de er med i konkurrence eller ej,

 

8. Forældre/træner samarbejde

Det forventes af trænerteam såvel som forældre at have en god og respektfuld tone både til og om dem,

Kommunikationen er essentiel for at det skal lykkes og forældrene må stole på at trænerteamet træffer de bedst mulige beslutninger for holdet,

Hvis der er udfordringer med en gymnast vil forældrene blive underrettet,

Sker der kontinuerligt uden ændringer i en længere periode har trænerteamet ret til at give besked om ophør på holdet,

Dette gøres i samråd med Bestyrelsen og med forældreinddragelse samt samtaler med gymnasten,

 

9. Fadder ordning

Trænerteamet sætter en stor ære i at danne bedst muligt fundament for hver enkelt gymnast,

Dette gøres ved at hver gymnast har en mentor/fadder fra trænerteamet som holder samtaler med dem ca. 4 x i løbet af en sæson og ved behov,

Dette kan både være omhandlende udvikling hvad de skal fokusere på i træningen eller hvis der er noget socialt eller privat de har brug for at vende,

 

10. Sammen skaber vi kvalitet

Gennem disse værdier stræber vi efter at skabe en TeamGym-afdeling hvor både gymnaster trænere og forældre kan føle sig velkomne,

Engagement dedikation og stolthed over det fællesskab vi sammen opbygger,

Successen skaber vi sammen

 

Pris: 1.500,00 DKK


Jeg har ingen profil - Opret og tilmeld Jeg har en profil – Login og tilmeld
Luna Bates

Instruktør

Rebekka Holm

Instruktør

Theresa Nygård

Instruktør

Bestyrelsesmedlem
Cecilie Lund

Instruktør

cecilie@aifgymnastik.dk
Anna Krause Schütz

Hjælpeinstruktør

Karen Emile Kvist Normand

Hjælpeinstruktør

Vigga Pagter Jørgensen

Hjælpeinstruktør

Sponsorer & Samarbejdspartnere